توضیحات

توضیحات تکمیلی

وزن 50 kg
دستبند های سلاله واحدی

رنگ و اندازه دلخواه